TİP 2 ŞEKER HASTALIĞININ TEDAVİSİ - Metabolik Cerrahi, Obezite Cerrahi, Tip 2 Diyabet - Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer AL

TİP 2 ŞEKER HASTALIĞININ TEDAVİSİ


TİP 2 ŞEKER HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Diyabetin Tedavisi Diyabet tedavisinde hedef kan glukozunun normal düzeylere indirilmesi ile birlikte mikro ve makrovasküler komplikasyonların ve kardiyovasküler risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıdır. Kilo kontrolü sağlanmasıyanısıra kan basıncı ve lipid düzeyleri gibi diğer bilinen risk fa ktörlerinin de kontrol edilmesi gereklidir.

Yaşam Tarzı Değişimi

Diyabetin tüm tiplerinde tedavinin değişmez öğeleri hastanın eğitimi, tıbbi beslenme tedavisi ve egzersizdir. Bu tedavilere diyabet açısından riskli ve yüksek riskli bireylerde tanı anından itibaren başlanmalı ve her değerlendirmede tıbbi beslenme tedavisi sorgulanmalıdır. Tıbbi beslenme tedavisinin amaçları metabolik kontrolü sağlamak, diyabetin kronik komplikasyonlarını önlemek veya komplikasyonların gelişme oranını azaltmak, bireyin kişisel ve kültürel özelliklerini dikkate alarak beslenme gereksinimini belirlemek ve günlük yaşam içerisinde karşılaşılabilecek değişik durumlarda (egzersiz, hipoglisemi, akut hastalık vb) kendi kendini yönetme becerisini kazandırmaktır.Tıbbi beslenme tedavisi ile HbA1c düzeylerinde tip 1 diyabetlilerde yaklaşık %I, tip 2 diyabetlilerde% 1-2 civarında azalma sağlanabilir.Tıbbi beslenme tedavisi ile dislipidemi ve hipertansiyon gibi diyabete eşilik eden hastalıklarda iyileşme görülür. Mevcut komplikasyonlara adapte edilerek planlanmış düzenli fizik aktivite tüm diyabetli bireylere önerilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite prediyabetli kişilerde pankreastan salgılanan şeker metabolizmasını düzenleyen bir hormon direncini azaltır ve tip 2 diyabet gelişiminin önlenmesine katkıda bulunur. Diyabetli bireylerde ise kan glukoz değerlerinin düzenlenmesini, lipid düzeyleri ve kan basıncı kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırır. Egzersiz programının hedefi hastaya göre farklılık göstermekle birlikte, yarar sağlayabilmek için en az haftada 3 kez 20-3O dakika sürdürülmeli ve hasta için uygun submaksimal kalp hızına ulaşılmalıdır

Oral Antidiyabetikler ve İnkretinmimetikler-Dipeptidilpeptidaz IV (DPP-IV) inhibitörleri

ORAL ANTİDİYABETİKLERİN ETKİ MEKANİZMASI

WhatsApp Bizimle İletişime Geç