OBEZİTE NEDİR? - Metabolik Cerrahi, Obezite Cerrahi, Tip 2 Diyabet - Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer AL

OBEZİTE NEDİR?


OBEZİTE NEDİR

Obeziteyi  çok ciddi ölümcül hastalıklara yol açan,bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen  ve yaşamını kısaltan aşırı düzeyde şişmanlık olarak tanımlayabiliriz.Vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken obezite,ülkemizde ve dünyada önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir.Obeziteye bağlı eş zamanlı hastalıklar nedeni ile artan ölüm oranları obezite ile mücadelenin önemini artırmıştır.Son yıllardaki verilere göre ülkemiz de kadın nüfusunun yaklaşık üçte biri, erkek nüfusunun yaklaşık beşte biri obez yani şişmandır

WhatsApp Bizimle İletişime Geç